Over Sorriso Verde

Sorriso Verde stelt zich als doel om een serieuze en enthousiaste speler in de snijbloemenbranche te zijn en die altijd in win-win wil denken. Dit passen we toe op alle relaties, zowel extern (leveranciers en afnemers) als intern (de verhouding tussen werkgever en werknemers)

Daarom luid ons motto: Elkaar Succesvol maken!

Welke waarden hanteren wij?

Om in de praktijk daadwerkelijk win-win situaties te creëren, dragen de volgende waarden hieraan bij:

  • Plezier: De motor van een gezonde organisatie! Samen plezier hebben in ons werk, is voor ons de basis van presteren!
  • Ontwikkeling: Zowel onze medewerkers, onze relaties als onze afnemers moeten zich kunnen ontwikkelen door de verbinding met ons bedrijf. We stimuleren elkaar om te blijven groeien
  • Eerlijkheid: Eerlijkheid en integriteit. Daarom hebben we met elkaar afgesproken: We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen!
  • Betrokkenheid: Sorriso Verde is betrokken bij zijn medewerkers, onze relaties en de organisatie. Dit is duidelijk herkenbaar in ons beleid.
  • Eigenheid: Wij bieden voldoende ruimte voor creativiteit en veiligheid. Ieder individu kan en mag anders zijn!